Az Alapítvány 2003-as közhasznú tevékenységének értékelése

A NÓGRÁD MEGYEI CSILLAGÁSZATI ALAPÍTVÁNY
2003. december 29-i kuratóriumi ülésén elfogadott
2003-évi
KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Az alapítvány az alapító okiratában meghatározott feladatainak 2003-ban is maradéktalanul eleget tett. Egész évben folyamatosan biztosította a Salgótarján, Gedőcz-tetőn lévő Uránia Észlelő és Bemutató Csillagvizsgáló működését, valamint a Rónai-fennsíkon lévő Alfa Csillagászati Megfigyelő és Kutató Állomás működését. Tevékenységével hozzájárult a Szilváskő-pusztai Béta Természettudományi Táborhely folyamatos működésének biztosításához. Támogatásként biztosítottuk a Magyar Amatőrcsillagászok Baráti Körének 2003 ?évi web-lapjának szerver díját. Kiemelkedő eseményként könyvelhetjük el, hogy az ELTE TTK. támogatásával április 9-én lehetővé tettük a holdkőzetek megtekintését, Salgótarjánban a nagyközönség részére. Szakmai segítséget biztosítottunk egy tervezett csillagvizsgáló létesítéséhez Losoncon. A Gedőcz-tetői Csillagvizsgálóban 1523 fő (ebből 212 külföldi) részére tartottunk ismeretterjesztő előadást és távcsöves bemutatót.
A kuratórium tagjai, valamint csillagászati objektumaink vezetői, és személyzete továbbra is anyagi ellenszolgáltatás nélkül önként vállalt munkában végzik feladatukat. Ez ebben az évben 2378 órát tett ki, mely Forintosítva éves szinten 3 567 000,- Ft-ot jelent.
Alapítványunk költségvetési támogatást, cél szerinti juttatást ez évben sem kapott.
Mindezek ellenére a legfontosabb kiadásainkat fedezni tudtuk. Bevételeink a következőképpen alakultak: az év eleji induló pénzeszközünk 155 888,- Ft volt. Szervezetek, kft- k adományaiból 209 000,- Ft gyűlt össze. Nem helyi önkormányzati támogatás 5 000,- Ft volt. Magánszemélyek adományai 50 000,- Ft volt. Banki kamat mindössze 562,- Ft. Az SZJA 1% - 51 190,- Ft gyűlt össze. Ez összesen 315 752,- Ft volt. Kiadásainknál elsősorban most is a meglévő létesítményeink állagmegóvása, valamint természettudományi kiadványok beszerzése volt a cél. Minden számlánkat kifizettük, tartozásaink nincsenek. Dologi kiadásokra 85 501,- Ft-ot, áramszámlánk 37 796,- Ft, karbantartás költségei: 74 887,- Ft, szervezetek támogatása: 14 000,- Ft, technikai eszközökre 50 201,- Ft-ot költöttünk. Könyvtári kiadásaink 61 584,- Ft-ba kerültek, biztosítási kiadásunk pedig 17 448,- Ft volt. Összes kiadásunk 341 417,- Ft volt. Év végi záró értékeink: bankbetét: 121 995,- Ft, kézipénztár: 8 228,- Ft, év végi egyenlegünk 130 223,- Ft volt mely 25 665,- Ft-al kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Eszköz állományunk amortizációs csökkenésével évek óta nem foglalkoztunk. Most az év végén áttekintettük és eszközönként levezettük a változásokat, így eszköz vagyonunk megközelítő reálértéke 4 773 244,- Ft.


A Nógrád Megyei Csillagászati Alapítvány 2003. évi gazdasági számadatai:

2002. év végi bankbetét 100 041,-
2002. év végi kézipénztár 55 847,-
BEVÉTELEK:
Szervezetek, különfélék adományai 209 000,-
Önkormányzati támogatás 5 000,-
Magánszemélyek adományai 50 000,-
Banki kamat 562,-
SZJA 1% 51 190,-
ÖSSZESEN: 315 752,-
KIADÁSOK:
Dologi kiadások 85 501,-
Villanyszámla 37 796,-
Karbantartás 74 887,-
Rendezvények, szervezetek támogatása 14 000,-
Technikai eszközök 50 201,-
Könyvtári kiadások 61 584,-
Biztosítás 17 448,-
ÖSSZESEN: 341 417,-
2003 év végi bankbetét 121 995,-
2003 év végi kézipénztár 8 228,-
2003 évi változás - 25 665,-
2003 évi egyenleg 130 223,-
2003 évi eszköz vagyon 4 773 244,-


Látogatók: